Dự Hội thảo có Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Hội thảo “Xây dựng hình ảnh người thanh niên Công an: bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ” đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, quản lý và các thế hệ cán bộ Đoàn trong và ngoài lực lượng CAND… 36 bài viết tâm huyết, tình cảm của các tác giả tham gia Hội thảo là những chuyên đề phản ánh các nội dung của công tác thanh niên Công an dưới nhiều góc độ khác nhau, về vai trò của thanh niên Công an trong đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về xây dựng bản lĩnh chính trị, lối sống văn hóa, ý thức vì nhân dân phục vụ của thanh niên Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Đông đảo đoàn viên thanh niên tiêu biểu của các đơn vị trong lực lượng CAND tham dự Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Đối với mỗi quốc gia, dân tộc, thanh niên luôn giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thực tiễn cách mạng và tiến trình đổi mới của Việt Nam cũng như kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới đã khẳng định thanh niên là lực lượng xã hội đóng vai trò nòng cốt, là động lực chủ yếu của cách mạng. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên trong CAND. 

Đã có nhiều tấm gương thanh niên Công an tận tụy, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, hy sinh quên mình để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Qua công tác đoàn thanh niên, nhiều đồng chí cán bộ đoàn đã trưởng thành, được tin tưởng giao trọng trách, chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Công an các đơn vị, địa phương. 

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một bộ phận thanh niên Công an nhân dân có biểu hiện giảm sút lý tưởng cách mạng, thiếu ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kích động, chia rẽ nội bộ. 

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tham dự Hội thảo.
Vì vậy, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm phối hợp cùng với Bộ Công an trong chỉ đạo, hướng dẫn tuổi trẻ CAND tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa trong toàn xã hội và phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, thể chế hóa các chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy phong trào và sự trưởng thành, lớn mạnh của tuổi trẻ CAND trong thời gian tới… 

Với nhiệt huyết và tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng các cấp bộ Đoàn và cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên CAND sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thảo Vy - Vũ Linh