Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20/6, có 83 học viên, là cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt và Công an các quận, huyện chưa qua tập huấn công tác TTKS.

Lớp tập huấn nhằm mục đích giúp các cán bộ, chiến sĩ nắm vững nội dung cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình tuần tra, dẫn đoàn, chỉ huy điều khiển giao thông, quy định sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và huy động lực lượng Cảnh sát khác tham gia công tác đảm bảo TTATGT đường bộ. Từ đó, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác đảm bảo TTATGT cho cán bộ, chiến sĩ; kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm, tạo sự chuyển biến tích cực tình hình TTATGT, kiềm chế kéo giảm TNGT và ùn tắc giao thông

Văn Vĩnh