Hội nghị đã thông qua nội dung giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2012 của Cụm thi đua số 3 với những nội dung trọng tâm như: triển khai công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”, phấn đấu đạt tỉ lệ điều tra khám phá án hình sự từ 75% trở lên, các vụ án rất nghiêm trọng đạt trên 95%, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Tập trung các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hậu cần, công tác cải cách hành chính, tham mưu lãnh đạo chỉ huy, công tác thi đua khen thưởng

PV