Sau khi nghe Thiếu tướng Trần Gia Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Công an báo cáo về tình hình, kết quả công tác của đơn vị trong năm 2013, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã biểu dương những thành tích, kết quả Vụ Hợp tác Quốc tế đã đạt được. Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, cùng với sự đổi mới và phát triển các mặt công tác của lực lượng Công an nhân dân (CAND), năm 2013, Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Công an đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, tham mưu phục vụ đắc lực cho lãnh đạo Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, hợp tác quốc tế; khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của mình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND. Qua quan hệ hợp tác đã hình thành được thế trận an ninh về đối ngoại trong phòng, chống tội phạm, nâng cao vị thế, tiềm lực của lực lượng CAND trên trường quốc tế cũng như đóng góp quan trọng vào công tác đối ngoại chung của Đảng, Nhà nước. Vụ Hợp tác Quốc tế cũng đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành chức năng đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, chủ động đề xuất các nội dung nhằm cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước thành các định hướng quốc tế của Bộ Công an, góp phần tạo thế vững chắc trong hoạt động đối ngoại.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng cán bộ, chiến sĩ Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Công an. (Ảnh Việt Hưng)

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh trong thời gian tiếp theo, Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Công an cần tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, đổi mới công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của lực lượng CAND; mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác song phương, đa phương với các đối tác; đưa các mối quan hệ đã được thiết lập với cơ quan thực thi pháp luật của các nước và tổ chức quốc tế đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Phối hợp chặt chẽ với các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tăng cường củng cố và không ngừng mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước và các tổ chức quốc tế. Tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác quốc tế trên diễn đàn ở trong và ngoài khu vực, thúc đẩy các quan hệ hợp tác song phương, tạo vị thế và nâng tầm ảnh hưởng của lực lượng CAND Việt Nam trên trường quốc tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại trong thời kỳ hội nhập toàn diện hiện nay…

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc tại Văn phòng Bộ Công an. (Ảnh: Việt Hưng)

Cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang đến thăm, làm việc tại Văn phòng Bộ Công an. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Văn phòng Bộ Công an đã đạt được trong thời gian vừa qua. Để tiếp tục hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong thời gian tiếp theo, Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn, Văn phòng Bộ Công an luôn không ngừng nỗ lực, cố gắng phấn đấu phát huy truyền thống; triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác; giúp lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo, thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và chương trình công tác Công an năm 2014. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, thu nhận, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Bên cạnh đó Văn phòng Bộ Công an cần chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chính trị, tư tưởng; đào tạo nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, phục vụ ngày càng tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, giải quyết tốt các vấn đề an ninh trật tự, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn lực lượng CAND giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội đất nước…

Vũ Linh