Tới dự, về phía Bộ Công an còn có các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an;đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ; về phía tỉnh Bắc Giang có đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh…

Diễn văn do Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND trình bày tại buổi lễ nêu rõ: Cách đây 65 năm, ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã có Thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII về “Tư cách người Công an cách mệnh”, chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và tư cách người Công an cách mạng phải có. Trải qua các giai đoạn cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đã góp phần to lớn trong xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) của đất nước…

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm, ngày Bác Hồ nêu 6 điều dạy CAND.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định những năm qua, Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đã liên tục phát động phong trào thi đua (PTTĐ) với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo nhằm vận dụng, thực hiện có hiệu quả Sáu điều dạy của Bác Hồ vào từng lĩnh vực công tác và tu dưỡng, rèn luyện hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Qua đó, đội ngũ CBCS Công an không tiếc máu xương, chiến đấu kiên cường, dũng cảm bảo vệ ANTT của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Đó chính là bằng chứng sinh động về kết quả to lớn của phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong những năm qua.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh lực lượng CAND cần đưa phong trào “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn; kết hợp với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, PTTĐ khác; chú ý lồng ghép với các PTTĐ "Vì an ninh Tổ quốc", thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn lực lượng CAND; tiếp tục tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng; tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, công tác quản lý cán bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo môi trường lành mạnh để CBCS học tập, tu dưỡng, rèn luyện. Mỗi đơn vị, CBCS CAND cần căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành những chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, thành những tiêu chuẩn thi đua để phấn đấu thực hiện; thực hiện tốt Quy chế nêu gương, xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CAND, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả học tập và thực hiện nhiệm vụ chính trị nêu trên; nhân rộng những gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến… - đồng chí Bộ trưởng chỉ rõ.

Đại diện Công an các tỉnh thuộc Công an khu XII thời kỳ năm 1948, Đại tá Phạm Văn Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang phát biểu thể hiện quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND trong thời gian tới...

Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại Công an tỉnh Bắc Giang. Đồng chí Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công an địa phương trong việc thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, qua đó đã làm giảm các vụ phạm pháp hình sự, giảm tai nạn giao thông. Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh trong thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Giang cần bám sát những nhiệm vụ của địa phương, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng chí Bộ trưởng chỉ rõ Công an Bắc Giang cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả PTTĐ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là nơi  Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thư nêu rõ 6 nội dung về “Tư cách người Công an cách mệnh” để lực lượng CAND học tập, thực hiện

Phương Thủy – Minh Thúy