Hội thảo do Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức chiều 20/3 với sự tham dự của các đồng chí nguyên Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo một số đơn vị Công an và cán bộ Công an lão thành...

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đề nghị, những sự kiện đưa vào biên niên lịch sử nên tiếp cận những vấn đề lớn, liên quan trực tiếp sự lãnh đạo của Đảng bộ Công an Trung ương. Cần cho ý kiến, bổ sung thêm tư liệu liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng đoàn, ban cán sự Đảng bộ Công an đối với các mặt công tác Công an, đối với An ninh Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, trong đấu tranh cải tạo tư sản miền Nam sau giải phóng, trong đấu tranh chống chiến tranh phá hoại... Sưu tầm thêm tư liệu phản ánh về việc hình thành, phát triển của các tổ chức Đảng thuộc Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Cần làm rõ số lượng, độ chính xác các tư liệu, sự kiện, nhân vật được nêu trong dự thảo.

Tại hội thảo, các ý kiến đều đánh giá việc xây dựng biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ CATW là cần thiết, quá trình nghiên cứu, sưu tầm tư liệu thể hiện tính công phu với nhiều tài liệu gốc có ý nghĩa. Nội dung các sự kiện của Đảng bộ CATW đảm bảo trung thực, khách quan, làm cơ sở đánh giá công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ CATW

Đ.Minh