Trung tướng Vũ Xuân Sinh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các cuộc mít tinh hội nghị, các mục tiêu trọng yếu và các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Lực lượng Cảnh vệ đã phối hợp với Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng dẫn 1.041.333 lượt khách vào Lăng viếng Bác. Đặc biệt là công tác bảo vệ Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc Vesak 2014….

Công tác Cảnh vệ được phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tính thống nhất giữa Công an các địa phương với lực lượng Cảnh vệ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và đưa công tác Cảnh vệ đi vào nề nếp. Đã có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất khi triển khai bảo vệ đối tượng cảnh vệ hoạt động tại địa phương…

Trong 6 tháng đầu năm, đã có 36 tập thể và 229 cá nhân được Bộ Tư lệnh tặng giấy khen. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu công tác Cảnh vệ trong năm 2014, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo an ninh, an toàn cho các đối tượng Cảnh vệ.

Tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…

K.Q