Ngày 22/11, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo tổ chức Pháp chế các Bộ, ngành về tình hình, kết quả thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) theo 25 Nghị quyết của Chính phủ và triển khai một số hoạt động của Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

Theo báo cáo tại cuộc họp, kết thúc giai đoạn 2 của Đề án 30, Chính phủ đã ban hành 25 Nghị quyết thông qua phương án đơn giản hóa 4.751 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của 24 Bộ, ngành.

Tính đến ngày 20/11, các Bộ, ngành đã hoàn thành việc đơn giản hóa 3.921 TTHC trên tổng số TTHC đã được Chính phủ phê duyệt, đạt tỷ lệ 82,5%.

Một số Bộ, ngành đạt tỷ lệ hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa 100% là Bộ GTVT, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ. Bộ Công an đã hoàn thành việc đơn giản hóa 124/150 TTHC, đạt tỷ lệ 83%...

Quỳnh Vinh