Theo nội dung kế hoạch, hội nghị tổ chức vào 8h ngày 29/11/2013, qua cầu truyền hình trực tuyến tại Trung tâm chỉ huy Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, Hà Nội và các điểm cầu truyền hình của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thành phần hội nghị, phía Bộ Công an mời đại diện Thường trực BCĐ Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đại diện lãnh đạo Bộ; lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục; các thành viên BCĐ và tổ giúp việc BCĐ về an ninh trật nông thôn, Bộ Công an. Công an các địa phương mời đại diện BCĐ xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ngọc Oanh