Các học viên đạt loại giỏi được trao nhận chứng chỉ tại buổi lễ

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Tập huấn Bộ Công an, cho biết: Qua 10 ngày tham gia tập huấn, các học viên đã cơ bản nắm vững nội dung các thông tư quy định về ĐL CAND, đặc biệt nội dung mới sửa đổi, bổ sung; thực hành tương đối thành thục các động tác về ĐL đội ngũ, nghi lễ CAND; kỹ năng thực hành động tác về võ thuật và thao tác về tháo lắp súng, ngắm bắn. 

Kết thúc lớp tập huấn có 31 học viên đạt loại giỏi, 87 đạt loạt khá và 99 đạt loại trung bình.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo đề nghị, sau tập huấn, các học viên cần phải tiếp tục nghiên cứu, tập luyện thường xuyên để nâng cao trình độ, phát huy vai trò trách nhiệm và năng lực tham mưu hướng dẫn giúp Công an các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác ĐL, QS, VT ở các đơn vị, địa phương. 

Phải thực sự là những báo cáo viên, hướng dẫn viên có khả năng truyền đạt và thực hành để hướng dẫn và tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ tại đơn vị, địa phương mình đạt kết quả tốt. Làm tốt công tác tham mưu giúp lãnh đạo tổ chức tập huấn theo đúng quy định của Bộ Công an…

Đức Mừng