Tại buổi lễ, đã thông qua quyết định giảm án cho 46 phạm nhân. Trong đó có 7 phạm nhân được giảm hết án và tha tù trước thời hạn; 2 phạm nhân được giảm 5 tháng; 4 phạm nhân được giảm 4 tháng; 29 phạm nhân được giảm 3 tháng và 4 phạm nhân được giảm 2 tháng. Số phạm nhân được giảm án trong đợt này, nhiều nhất là 5 tháng. Đây chủ yếu là nhóm phạm nhân phạm phải những nhóm tội cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản... đã thi hành án được 1/3 số thời gian và có quá trình lao động, cải tạo đạt từ loại từ khá trở lên

T.Thành