Hàng trăm tổ chức, đảng phái phản động đã bị đánh gục trong Cách mạng Tháng 8 lại đua nhau ngóc đầu dậy. Thế lực ngoại xâm câu kết với bọn phản động bên trong thành liên minh phản cách mạng cực kỳ nguy hiểm. Chúng lợi dụng tình hình kinh tế - xã hội của đất nước vừa được giải phóng còn muôn vàn khó khăn, ráo riết và manh động tiến hành chống phá ta quyết liệt.

Lực lượng Công an vừa mới ra đời, quân số ít nhưng với tinh thần chiến đấu kiên cường lại được nhân dân hết lòng đùm bọc, giúp đỡ và khéo vận dụng luật pháp nên đã sớm khẳng định là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh chống phản cách mạng. Tại Nam Bộ, các chiến sỹ vừa tham gia chiến đấu kìm chân quân Pháp, vừa tổ chức trấn áp phản cách mạng, bảo vệ an toàn cơ quan chỉ huy đầu não kháng chiến, xây dựng căn cứ địa cách mạng.

Đội trinh sát đặc biệt sở Công an Bắc Bộ năm1946.

Tại Trung Bộ và Bắc Bộ, lực lượng Công an triệt để vận dụng luật pháp, thực hiện sách lược mềm dẻo của Đảng để trấn áp các tổ chức phản động và vận động quần chúng công khai đấu tranh tạo ra áp lực chính trị mạnh mẽ; vô hiệu hóa các hoạt động của liên minh phản cách mạng trong, ngoài. Bọn Quốc dân đảng luôn có dã tâm lật đổ chính quyền cách mạng; đã ráo riết chống phá ta liên tục nhưng không thực hiện được dã tâm đó. Nhân cơ hội Hiệp ước Hoa - Pháp ký kết, quân Pháp thay chân Tưởng chiếm đóng Bắc Bộ, chúng đã xúc tiến kế hoạch đảo chính hòng lật đổ chính quyền cách mạng, lập chính quyền làm tay sai cho Pháp.

Được quân Pháp giúp sức, Quốc dân đảng vạch kế hoạch: Lợi dụng quân Pháp tổ chức diễu binh mừng Ngày Quốc khánh (14-7), khi đi qua Bắc Bộ Phủ, chúng sẽ ném lựu đạn để gây đổ máu. Với lý do này, Pháp đổ lỗi cho ta, lên kế hoạch kéo ngay vào Bắc Bộ Phủ bắt các thành viên Chính phủ, tuyên bố thành lập chính quyền mới của Quốc dân đảng làm tay sai cho Pháp.

Trinh sát chính trị của Sở Công an Bắc Bộ và Nha Công an theo dõi, bí mật bắt một số tên khai thác và nắm được âm mưu đảo chính của Quốc dân đảng từ mấy tháng trước. Ty tập trung tài liệu, xây dựng được 2 cơ sở “đánh” vào trụ sở quan trọng nhất của Quốc dân đảng là 132 phố Duvigneau (Bùi Thị Xuân ngày nay), cung cấp cho ta những tin tức rất giá trị về âm mưu và hoạt động của chúng. Nhưng đến ngày 11/7, ta vẫn không thu được một bằng chứng nào để trình Chính phủ cho phép mở cuộc trấn áp. Đêm 11/7, cơ sở báo tin chúng đã in xong các loại truyền đơn, lời hiệu triệu, một số đã chuyển đi các tỉnh, sáng sớm 12/7, các trụ sở của chúng ở Hà Nội sẽ rút vào bí mật để thực hiện giai đoạn cuối cùng là lật đổ chính quyền cách mạng.

Do sớm phát hiện âm mưu của chúng, ngày 12/7/1946, lực lượng Công an Việt Nam đã đột nhập trụ sở bí mật của Quốc dân đảng ở số nhà 132 phố Duvigneau, bắt nhiều tên phản động, thu nhiều truyền đơn, tài liệu. Cùng ngày, Công an tấn công một loạt sào huyệt khác của chúng ở Hà Nội, trong đó có nhà số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội).

Tại đây, ta đã khám phá ra nơi chúng làm giấy bạc giả, thu giữ nhiều tang vật, vũ khí, nhiều dụng cụ tra tấn, giải thoát được một số đồng bào và cán bộ đúng lúc chúng sắp đem họ đi thủ tiêu, phát hiện 7 xác người bị vùi lấp trong vườn. Đây thực sự là một ổ bắt cóc, tống tiền hết sức dã man. Đồng thời, lực lượng Công an còn khám phá nhiều trụ sở khác của bọn phản động ở Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh.

Việc phá vụ án ở phố Ôn Như Hầu đã góp phần vạch trần bản chất bán nước, hại dân của Quốc dân đảng trước dư luận nhân dân; đánh một đòn quyết định vào bọn phản động núp dưới chiêu bài cách mạng quốc gia, cách mạng hải ngoại; là cơ sở để truy kích bọn phản cách mạng chạy trốn ở nhiều tỉnh, giành thắng lợi lớn trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.

Cuộc tổng trấn áp Quốc dân đảng thắng lợi, đập tan cuộc đảo chính phản cách mạng do chúng câu kết với quân đội viễn chinh Pháp trước 48 giờ, xứng đáng là một mốc lịch sử vẻ vang, là đỉnh cao sau gần 1 năm chiến đấu liên tục để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân củng cố chính quyền cách mạng thoát khỏi tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

(Còn tiếp)

CAND