Thiếu tướng Nguyễn Tiến Dẫn, Cục trưởng Cục Y tế (Bộ Công an) cho biết: Sau 3 năm triển khai Quyết định 4210 của Bộ Công an về quy hoạch phát triển tổng thể hệ thống y tế CAND giai đoạn 2011-2015, đến nay, y tế CAND đã đi được 1/3 chặng đường theo quy hoạch, đạt 6/7 mục tiêu đề ra với việc thành lập thêm một số bệnh viện (BV) và triển khai một số nội dung khám, chữa bệnh (KCB). Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Nguyễn Tiến Dẫn, trong phát triển mạng lưới KCB, việc triển khai tiến độ quy hoạch chưa kịp thời; lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác y tế nên việc đầu tư còn hạn chế; nhân lực y tế CAND còn thiếu ở tất cả hệ thống KCB, đặc biệt là cán bộ có trình độ chuyên môn cao. Việc tuyển bác sĩ, dược sĩ đại học gặp khó khăn do công việc, nhiệm vụ và chế độ chính sách chưa phù hợp, chưa ban hành chính sách riêng để đãi ngộ, thu hút cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao. Đại biểu các BV của Công an các địa phương đã có nhiều ý kiến đóng góp, kinh nghiệm thực tế, để thời gian tới, công tác y tế ở các BV trong CAND ngày càng nâng cao chất lượng, phục vụ tốt hơn cho hoạt động dự phòng và chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sỹ Công an và nhân dân

Thanh Hằng