Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Tiến Dũng, cho biết: Xuất phát từ yêu cầu tăng viện cho miền Nam đấu tranh giải phóng  miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 19-5-1959, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở tuyến vận tải chi viện chiến lược Trường Sơn - đường Hồ Chi Minh. 

Đây là một quyết định lịch sử, thể hiện quyết tâm và ý chí sắt đá của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta: “Xẻ dọc Truờng Sơn đi cứu nước”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. 

Đuờng Trường Sơn đã đi vào lịch sử trở thành con đường huyền thoại, một biểu tượng của dân tộc anh hùng. Những chiến công, kỳ tích ấy không chỉ thế hiện đuờng lối đúng đắn, sáng tạo, nghệ thuật quân sự tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn thế hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm sắt đá, ý chí dời non, lấp biển của toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao cờ xuất quân cho các đội tuyên truyền lưu động
Các đội tuyên truyền lưu động lên đường làm nghĩa vụ
Cũng theo ông Nguyễn Tiến Dũng, liên hoan nhằm tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chỉ tự lực tự cường dân tộc; góp phần cũng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sụ nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đối mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo của quân và dân; phát huy sức mạnh, khát vọng hòa bình, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc…
Đoàn xe các đội tuyên truyền xuất quân trên tuyến đường huyền thoại Trường Sơn – Hồ Chí Minh hướng về tỉnh Đắk Nông

Được biết, buổi lễ có sự tham gia của hơn 600 tuyên truyền viên, nghệ sỹ, nhạc công đến từ 17 đoàn của 17 tỉnh thành trong cả nước.

 Liên hoan diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15-5-2019 tại 8 tỉnh, nơi có tuyến đường huyền thoại Trường Sơn - Hồ Chí Minh đi qua: Bình Phước, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là một trong những hoạt động lớn trong năm 2019 của ngành Văn hóa thể thao và Du lịch.

Trước đó, tối 10-5, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch đã công bố Quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh (tại Bình Phước). 

Mạng lưới Đường Trường Sơn kéo dài và đi qua các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kom Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước là đoạn cuối Đường Hồ Chí Minh. 

Đức Trung