Nhà văn Tùng Điển, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội VHNTVN cho biết, năm 2016, mặc dù còn không ít trở ngại, khó khăn nhưng tình hình sáng tác văn học, nghệ thuật của cả nước vẫn có sự phát triển tích cực. Số lượng các tác phẩm văn học, nghệ thuật nhiều, trong đó đã xuất hiện một số tác phẩm có chiều sâu về tư tưởng và nghệ thuật…

Trong năm 2017, Liên hiệp các Hội VHNTVN sẽ tiếp tục động viên đội ngũ văn nghệ sỹ cả nước đẩy mạnh sáng tác, nghiên cứu các công trình lý luận phê bình, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, phấn đấu có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao cả về nội dung lẫn nghệ thuật, gắn kết các hoạt động sáng tạo với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế -xã hội của đất nước…

QC