Ghi nhận từ Hội đồng chấm giải, năm 2018 Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhận được 67 công trình tham dự giải. Tuy số lượng tham dự giảm so với mọi năm nhưng các công trình được phân bố tương đối đồng đều trên 5 lĩnh vực chuyên ngành. Trong số 42 công trình được trao giải có 17 công trình về Ngữ văn và Lý luận văn hóa dân gian; 14 công trình về Phong tục tập quán, Lễ hội, Địa chỉ văn hóa dân gian; 3 công trình Văn hóa ẩm thực, Nghề cổ truyền và Tri thức dân gian; 3 công trình Nghệ thuật tạo hình dân gian; 5 công trình Nghệ thuật biểu diễn dân gian.

Tại lễ trao Giải thưởng Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2018, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh vui mừng cho biết: Bên cạnh những công trình mang tính chất sưu tầm, đã có những công trình nghiên cứu trường hợp (case stady) trên cơ sở những lý thuyết về đặc trưng, quá trình vận hành lịch sử của khoa văn hóa dân gian học. Các công trình này chiếm khoảng 10% trong tổng số công trình dự thi. Điển hình như các công trình: “Tượng Hindu giáo từ đền tháp Chăm đến chùa miếu Việt”, “Tuyển tập nghiên cứu, phê bình âm nhạc truyền thống Việt Nam”, “Thần thoại về mặt trời ở Việt Nam”, “Tạo hình và trang trí trên bàn thờ Phật bằng đá”, “Tháp cổ Chăm Pa”, “Góp phần nghiên cứu so sánh truyện dân gian hai dân tộc người Mã Lai Đa đảo và Môn –Khơ-me ở Trường Sơn-Tây Nguyên”… Số còn lại chủ yếu là các công trình sưu tầm, trong đó có một số công trình có đóng góp phát hiện những nội dung xưa nay chưa có.

Dịp này, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian Việt Nam năm 2018 đợt 1 cho 21 nghệ nhân; mừng thọ cho các hội viên cao tuổi; trao Bằng khen cho tập thể Câu lạc bộ Hò Cửa Đình và múa hát Bài Bông thôn Phú Nhiêu, xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội vì đã có nhiều đóng góp trong việc truyền dạy, gìn giữ Hò Cửa Đình và múa hát Bài Bông nhiều năm qua.

Mỹ Bình