Tại lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Trưởng ban tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2015 đã đọc diễn văn ôn lại thân thế và sự nghiệp hào hùng của người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Hưng Đạo Đại vương tên thật là Trần Quốc Tuấn, là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu, cháu gọi vua Trần Thái Tông bằng chú, sinh ra tại Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương; quê ở làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. 

Ông vốn có tài quân sự, lại là tôn thất nhà Trần, do đó trong cả 3 lần quân Nguyên - Mông tấn công Đại Việt, ông đều được vua Trần cử làm tướng chống trận. Đặc biệt ở kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ 2 và thứ 3, ông được vua Trần Nhân Tông phong làm Quốc công Tiết chế các đạo quân thủy bộ.

Dưới tài lãnh đạo của ông, quân dân Đại Việt chiến thắng ở Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đằng, đuổi quân Nguyên - Mông ra khỏi nước. Sau khi kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ 3 thành công, ông về trí sĩ ở trang viên của mình tại Vạn Kiếp. Tuy nhiên, các vua Trần vẫn thường xuyên đến vấn kế sách. Ông mất ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý (tức ngày 5 tháng 9 năm 1300), thọ khoảng 70 tuổi. Nhân dân đương thời lập đền thờ ông gọi là Đền Kiếp Bạc.

Sau lễ tưởng niệm Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, đã diễn ra lễ Hội quân trên sông Lục Đầu, đây là một cuộc diễu binh bằng thuyền tái hiện lại cảnh ra quân của tướng lĩnh nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ 2.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức từ ngày 22/9 đến 2/10 (tức là từ ngày 10 đến 20/8 Âm lịch).

PV