Trưng bày giới thiệu 150 tài liệu, hiện vật trên tổng số 945 tài liệu, hiện vật đã sưu tầm, tiếp nhận trong 2 năm 2015-2016 của Bảo tàng Hà Nội, với diện tích trưng bày khoảng 400m2.

Các cá nhân hiến tặng hiện vật cho bảo tàng.

Nội dung trưng bày bao gồm hai mảng chính. Mảng thứ nhất là hành trình bảo tàng đến với hiện vật (Nhóm hiện vật do bảo tàng sưu tầm) với các hiện vật như: Đồ gốm sứ, sưu tập vật liệu trang trí kiến trúc qua các triều đại phong kiến; sưu tập bình vôi cổ phát hiện và sưu tầm ở chùa Tó (Thường Tín- HN), hiện vật di tích cầu Long Biên, hiện vật khai quật khảo cổ đền- chùa Bà Tấm (Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội), hiện vật khai quật khảo cổ nút giao thông đường Bưởi- Hoàng Quốc Việt…

Một số hiện vật được hiến tặng tại buổi lễ.

Mảng nội dung trưng bày thứ 2 là Hành trình hiện vật đến với bảo tàng (nhóm hiện vật do các tổ chức, cá nhân hiến tặng) giới thiệu các nhóm hiện vật: Bộ tranh sơn dầu của họa sĩ Phùng Dzi Thuần, hiện vật của Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, hiện vật của ông Hoàng Thảo, hiện vật của đại tá Trần Vân, hiện vật của ông Phạm Ngọc Dũng…

Một số hiện vật được hiến tặng tại buổi lễ.

Trưng bày sẽ mở cửa buổi sáng từ 8h đến 11h30; buổi chiều từ13h30 đến 17h từ thứ Ba đến Chủ Nhật hàng tuần.

Cảnh Thảo