Du khách đến tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La và Bảo tàng tỉnh Sơn La chủ yếu là khách du lịch và các đoàn nghệ thuật, văn hóa, thể thao của các tỉnh biên giới Việt Nam và các tỉnh nước bạn Lào. Tại đây, du khách tham quan, tìm hiểu về truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa của đồng bào các dân tộc Sơn La. Đặc biệt, thu hút sự quan tâm của khách tham quan là các chứng tích lịch sử như: Khu trại giam, xà lim ngầm - nơi thực dân Pháp xây dựng nhà tù nhằm giam cầm, đầy ải và thủ tiêu ý chí đấu tranh của những người chiến sĩ cộng sản và những người Việt Nam yêu nước; cây đào Tô Hiệu gắn với hình ảnh kiên trung của những người chiến sĩ cộng sản trong Nhà tù Sơn La.

Trong dịp này, các đoàn đến tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II tại tỉnh Sơn La đều được miễn phí vé tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La và Bảo tàng tỉnh Sơn La.

Sơn Ca