Triển lãm do Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng chủ trì, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II và Sở VH-TT&DL Sóc Trăng là đơn vị thực hiện.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng khoảng 250 tài liệu, bản đồ, ảnh từ kho lưu trữ quốc gia và hình ảnh do Bảo tàng Sóc Trăng cùng các nhà nhiếp ảnh Sóc Trăng cung cấp. Nội dung tài liệu, hình ảnh phản ánh tiến trình lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Ba Thắc – Ba Xuyên - Sóc Trăng từ thế kỷ XVII đến nay, được thể hiện qua ba nội dung chính gồm “Sóc Trăng – vùng đất và con người”, “Sóc Trăng trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc” và “Sóc Trăng trong quá trình xây dựng và phát triển”.

Một số hình ảnh về Sóc Trăng xưa và nay tại triển lãm.

Triển lãm đã giới thiệu tài liệu, hình ảnh về lịch sử tổ chức hành chính địa phương Sóc Trăng từ khi vương triều Nguyễn xác lập chủ quyền đối với vùng đất Ba Thắc vào thế kỷ XVII. Từ đó, trải qua nhiều sự thay đổi về tổ chức hành chính là Phủ Ba Xuyên dưới triều Nguyễn; Tham biện Sóc Trăng và tỉnh Sóc Trăng thời kỳ Pháp thuộc; tỉnh Ba Xuyên dưới sự kiểm soát của chính quyền Sài Gòn (1954-1975)…

Đến năm 1992, đáp ứng nhu cầu của thời kỳ đổi mới đất nước, tỉnh Sóc Trăng được tái lập trên cơ sở chia tách tỉnh Hậu Giang. Giới thiệu tài liệu, bản đồ và hình ảnh về những diễn tiến chính trong quá trình xâm lược Việt Nam nói chung, vùng đất Sóc Trăng nói riêng của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; công cuộc đấu tranh, kháng chiến cứu nước hào hùng của Đảng bộ, chính quyền và quân dân Sóc Trăng kể từ đầu thập niên 20 của thế kỷ XX đến ngày giải phóng tháng 4-1975 cũng như những thành tựu trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh…của tỉnh sau 1975 và từ khi tách tỉnh (1992) đến nay.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết lễ hội vào ngày 11-11.

Cao Xuân