PGS. TS Phạm Tú Châu (1935-2017) là nhà nghiên cứu, dịch giả tiếng Trung Quốc nổi tiếng với nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống Hán học và văn chương ở Nam Định, bà đã sớm được tiếp xúc với sách và qua sách bà đã đến với thế giới văn học và dịch thuật. 

Đại diện Vụ Thư viện và Thư viện tỉnh Nam Định bên tủ sách của cố PGS.TS Phạm Tú Châu

Trong 40 năm công tác tại Viện Văn học, PGS. TS Phạm Tú Châu có rất nhiều công trình nghiên cứu về văn học Việt Nam, văn học Trung Quốc, thực hiện nhiều công trình dịch chung, dịch riêng và các công trình nghiên cứu chuyên sâu.

 Nổi bật trong đó có các tác phẩm dịch: Thơ văn Lý Trần;Truyện truyền kỳ Việt Nam; Liêu trai chí dị; Tuyết Sơn Phi Hồ; Lựa chọn sinh tửGót sen ba tấc; Ngọc vỡ; Roi thần; Tiễn đăng tân thoại; Chuồng bò trong tháng mù sương; Lửa thiêu Hoa Lam Các; Trời lạnh về khuya; Hồ Điệp; Biên thành; Đất dày; Triết học nhân sinh của tôi... Tác phẩm dịch “Gót sen ba tấc” của bà đã được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1998.


Nguyễn Thị Thủy