Năm nay, lễ tế do ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế làm chủ lễ tế.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế tham dự lễ tế Xã Tắc.
Lễ tế Xã Tắc năm 2019 được Trung tâm BTDT Cố đô Huế tổ chức trang trọng tại đàn tế Xã Tắc.

Lễ tế được tổ chức theo các nghi thức truyền thống được nghiên cứu và điều chỉnh theo hướng tinh gọn như lễ Thượng hương (dâng hương), lễ Nghinh thần (rước thần đến dự), lễ Điện ngọc bạch (dâng ngọc trắng), lễ Hiến tước (dâng rượu), lễ Phú tộ (hưởng lộc), lễ Triệt soạn (hạ cỗ), lễ Tống thần (đưa tiễn thần), lễ Tư chúc bạch soạn (đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị) nhằm cầu mong Quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Nguyễn Dung (áo vàng) làm chủ lễ thực hiện các nghi lễ tế Xã Tắc.

Lễ tế Xã Tắc cầu mong Quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Theo Trung tâm BTDT Cố đô Huế, từ thời Đinh, Lý, Trần, Lê, lễ tế Xã Tắc là Quốc lễ được tổ chức vào mùa Xuân. Đến năm 1806, đàn Xã Tắc được vua Gia Long cho xây dựng ở phía Tây Hoàng Thành và tất cả các thành, dinh, trấn trong toàn quốc theo lệnh vua phải đóng góp đất sạch để đắp đàn. Sau đó, lễ tế Xã Tắc được Trung tâm nghiên cứu phục dựng và tổ chức tái hiện lần đầu tiên vào năm 2008 tại đàn Xã Tắc.

Đội Bát dật được Trung tâm BTDT Cố đô Huế phục dựng để tham gia phục vụ lễ tế Xã Tắc.
Sau lễ tế, người dân địa phương dâng hương, cầu nguyện.

Việc phục hồi thành công lễ tế Xã Tắc góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của Việt Nam từng diễn ra trong lịch sử, đề cao giá trị nhân văn sâu sắc, đáp ứng nguyện vọng tâm linh của cộng đồng.


Anh Khoa