Cuốn sách do Công ty Cổ phần Sách Thái Hà liên kết với Nhà xuất bản Lao động thực hiện nhân giỗ đầu của giáo sư Trần Văn Khê.

Tập sách “Trần Văn Khê : Tâm và Nghiệp”.

Cuốn sách ““Trần Văn Khê: Tâm và Nghiệp” sẽ tập hợp những bài viết, chia sẻ về giáo sư qua hồi ức của thân hữu, học trò của ông. Trong đó, mỗi bài viết trong tập sách là một nén nhang lòng để tưởng nhớ và tri ân cây đại thụ làng âm nhạc Việt Nam đã làm tròn nhiệm vụ phụng sự âm nhạc dân tộc cho đến hơi thở cuối cùng.

N.H.