Trong lá thư, ông Tuấn cho biết, ông đã đọc thông tin của bà Lynne Ryan về trải nghiệm tồi tệ ở Vịnh Hạ Long trên trang web nước ngoài, trang facebook cá nhân của bà là rất lấy làm tiếc về sự việc này đã xảy ra. 

Ông Tuấn cũng thông báo về việc xử lý thông tin nói trên và chuyển lời xin lỗi của của Đại lý lữ hành đã cung cấp dịch vụ cho bà Lynne Ryan và nhóm bạn của bà.

Thư của ông Nguyễn Văn Tuấn gửi nữ du khách Australia

Ông Tuấn viết: Chúng tôi đã làm việc với các cơ quan chức năng địa phương và các nhà cung cấp dịch vụ để tìm hiểu sự việc và đã xử phạt nghiêm khắc các doanh nghiệp đã có hành vi gian lận và vi phạm. Các doanh nghiệp vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt của các cơ quan quản lý. 

Đồng thời, nhân vụ việc này chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và rà soát tất cả các tàu thủy phục vụ khách du lịch nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ để tránh xảy ra các vụ việc tương tự.

Ông Tuấn cũng thay mặt Tổng cục Du lịch Việt Nam mời bà Lynne Ryan trở lại Việt Nam trong một chuyến đi khác do Tổng cục sắp xếp trên một du thuyền tại Vịnh Hạ Long và đến thăm một số điểm khác tại Việt Nam.

N.Hoa