Triển lãm "Mở cửa - Mỹ thuật 30 năm thời kì đổi mới" giới thiệu các tác phẩm của 50 tác giả có tinh thần, quan niệm sáng tác mới, đem đến một không khí, quan điểm nghệ thuật mới trong đời sống mỹ thuật.

Đây là triển lãm có tính tổng kết, vinh danh các nghệ sỹ tạo hình trong 30 năm thời kỳ Đổi mới nên tính chất của sự kiện này khác với những triển lãm định kỳ và một số các triển lãm mỹ thuật khác do Bộ VH,TT&DL tổ chức. Đáng lưu ý, 50% tác phẩm được tuyển chọn được sáng tác từ năm 2000 trở lại đây, trong đó có nhiều tác phẩm vẽ trong năm 2016.

Tác phẩm tham gia triển lãm.

Họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật và Triển lãm cho biết: "Chúng tôi muốn chọn ra 50 tác giả và ít nhất 50 tác phẩm của các tác giả này nói được tinh thần của không khí đổi mới.

Tôi nghĩ đổi mới đầu tiên là phải đổi mới trong tư duy - một sự thay đổi, lật sang chương khác của tư duy sáng tạo. Theo đánh giá của chúng tôi, những tác giả, tác phẩm này do nhóm giám tuyển lựa chọn thực sự là những người có tinh thần đổi mới trong nghệ thuật".

Phương Thúy