Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh, giải thưởng mang tên Phạm Văn Đồng là niềm vinh dự lớn lao của giới văn học - nghệ thuật tỉnh.

Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ I - 2019 nhằm tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đối với hoạt động sáng tác, nghiên cứu văn hóa, văn học nghệ thuật của tỉnh Quảng Ngãi. Giải thưởng cũng góp phần động viên, khích lệ các văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu phát huy tính năng động, sáng tạo trong hoạt động văn học - nghệ thuật; góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập, phát triển bền vững.

Sau thời gian phát động, Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ I - 2019 đã nhận hơn 500 tác phẩm, công trình tham dự của 80 tác giả thuộc 9 chuyên ngành: Văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, sân khấu, múa, văn nghệ dân gian, văn học - nghệ thuật các dân tộc thiểu số.

Hội đồng chấm giải đã chọn ra 48 tác phẩm, công trình xuất sắc của 49 tác giả để trao thưởng tại buổi lễ; trong đó, có 8 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 15 giải Khuyến khích.

Theo đánh giá của Hội đồng chấm giải, các tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình đạt giải đều có nội dung, chủ đề rõ ràng, trong sáng, lành mạnh, giàu chất nhân văn; đồng thời có tính thẩm mỹ, giá trị nghệ thuật cao, thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo của từng cá nhân; phản ánh cuộc sống, đất nước, con người Việt Nam nói chung và nhân dân các dân tộc Quảng Ngãi nói riêng.

Bên cạnh đó, các tác phẩm tham gia Giải đã thể hiện truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; phản ánh công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và phát triển bền vững.

Đinh Thị Hương