Tọa đàm là hoạt động nằm trong khuôn khổ Triển lãm sách kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. PGS.TS Lê Văn Yên, tác giả sách “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam” và Thượng tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản CAND chủ trì tọa đàm.

PGS.TS Lê Văn Yên và Thượng tá Trần Cao Kiều chủ trì tọa đàm

Chia sẻ cùng độc giả các kết quả nghiên cứu, góp phần làm rõ những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường sáng lập Đảng Cộng sản, PGS.TS Lê Văn Yên khẳng định, sau khi truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam và thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất, Nguyễn Ái Quốc đã đưa phong trào cách mạng Việt Nam đi vào con đường cách mạng vô sản, trở thành một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới với ý nghĩa quốc tế lớn lao, thể hiện sự đóng góp quan trọng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.

Trưng bày, giới thiệu sách tái bản của PGS.TS Lê Văn Yên 

Cũng theo PGS.TS Lê Văn Yên, việc thành lập ở Việt Nam một Đảng Cộng sản được Người thực hiện một cách khoa học và sáng tạo. Đảng do Người sáng lập là sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, đồng thời đề ra được cương lĩnh cách mạng đúng đắn ngay từ đầu.

 Những sáng tạo của Chủ tịch  Hồ Chí Minh trong việc sáng lập Đảng ở một nước thuộc địa đã được thực tế cuộc Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam và cách mạng thế giới trong thế kỷ XX chứng minh và kiểm chứng tính đúng đắn và khoa học. Đây là cống hiến quan trọng của Người vào kho tàng lý luận Mác – Lênin về xây dựng Đảng kiểu mới ở một nước thuộc địa – một lĩnh vực quan trọng thuộc chiến lược cách mạng…

Người tham dự chăm chú theo dõi chia sẻ của diễn giả

Cũng tại tọa đàm, PGS.TS Lê Văn Yên còn chia sẻ nhiều câu chuyện hấp dẫn mà ông đã được nghe, được thấy khi tìm hiểu về quãng thời gian người thanh niên Nguyễn Tất Thành đến với phong trào cộng sản quốc tế và nhiều kỷ niệm thú vị bên lề trong quá trình ông sưu tầm tư liệu để viết nên cuốn sách nói trên.

Cùng các độc giả trao đổi tại tọa đàm, Thượng tá Trần Cao Kiều cũng nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, làm rõ những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng ta để vận dụng vào giai đoạn cách mạng hiện nay là việc làm cần thiết, vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn.

Cuốn sách “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam” của PGS.TS Lê Văn Yên đã tổng kết những bước chuyển trong tư tưởng và những dấu ấn của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh từ một thanh niên yêu nước thành một người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Sách bao gồm 3 chương rất logic.

Cán bộ chiến sĩ Nhà xuất bản CAND tặng hoa cảm ơn diễn giả - PGS.TS Lê Văn Yên sau 

Chương 1 “Hồ Chí Minh - Từ người yêu nước trở thành chiến sỹ cộng sản” đã nêu lên bối cảnh quốc tế, trong nước khi Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm chân lý cách mạng và quá trình Người đến với phong trào cộng sản quốc tế rồi trở thành người chiến sỹ cộng sản quốc tế.

Chương II “Hồ Chí Minh - Hoạt động và đóng góp cho phong trào cộng sản quốc tế” đã nêu cụ thể quá trình là đấu tranh cho việc bôn sê vích hóa Đảng Cộng sản Pháp, đóng góp cho quốc tế cộng sản và góp phần liên hiệp các dân tộc phương Đông.

Chương III “Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam” có nhiều nội dung cụ thể như  Người đã truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất như thế nào và những sáng tạo trong việc thành lập Đảng ta.

Thượng tá Trần Cao Kiều còn cho biết,  lâu nay, không ít ý kiến cho rằng sách viết về Đảng thường mang màu sắc lý luận chính trị, khô khan và khó đọc nhưng thực tế không hẳn như vậy. Nhà xuất bản Công an Nhân dân đã xuất bản hàng trăm đầu sách về Đảng và Bác Hồ kính yêu và đã được đông đảo bạn đọc đón nhận. Trong thời gian tới, Nhà xuất bản sẽ còn có nhiều cuốn sách hơn nữa về chủ đề này, sẽ được xuất bản trong các dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2-9…


Hoa Nguyễn