Tác phẩm báo chí dự thi là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung lớn gắn với chủ đề “Nông dân và Hợp tác”: những vấn đề của nông dân, nông nghiệp, nông thôn trong mối quan hệ với những chính sách lớn ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, đặc biệt là các chính sách về kinh tế hợp tác, hội nhập quốc tế, chính sách đất đai, giảm nghèo, phát triển bền vững...

Các câu chuyện về người nông dân sáng tạo và điển hình liên kết sáng tạo, hiệu quả có thể nhân rộng hoặc cần hỗ trợ để nhân rộng; những nông dân chủ động, đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, và giúp người khác cùng cải thiện sinh kế, cải thiện môi trường sống.

Những tổ hợp tác, hợp tác xã có những cách làm hay trong liên kết sản xuất, hình thành các mô hình từ sản xuất đến tiêu thụ theo chuỗi có nhiều hiệu quả... Những tác phẩm bàn về kết quả nghiên cứu, khuyến nghị chính sách, bài học kinh nghiệm hỗ trợ người nông dân có vai trò bình đẳng và được thụ hưởng các chính sách kinh tế - xã hội một cách bình đẳng và cơ hội tiếp cận điều kiện phát triển bền vững.

Tác phẩm dự giải thuộc các loại hình: báo in, báo điện tử. Bao gồm các thể loại: tin, bài phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, xã luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí... .

Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu. Tác phẩm được viết bằng tiếng Việt, được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 01/01/2015 đến 15/5/2016. Đối tượng dự giải là tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước có tác phẩm báo chí với nội dung như trên đều có thể gửi tham dự cuộc thi.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi Cuộc thi viết về đề tài “Nông dân và Hợp tác” đến hết ngày 10/5/2016 (theo dấu bưu điện).

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: Một giải Nhất trị giá 15 triệu đồng, hai giải Nhì: 10 triệu đồng; ba giải Ba: 7 triệu đồng, mười giải Khuyến khích: 3 triệu đồng. Trong trường hợp đặc biệt, ban tổ chức và ban giám khảo cuộc thi viết có thể quyết định trao thêm giải báo chí cho các tác phẩm khác gửi đến tham dự cuộc thi. Các tác phẩm đoạt giải đều được Hội Nhà báo Việt Nam trao Chứng nhận. 

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Nông dân và Hợp tác” – Nhà Văn hóa, Hội Nhà Báo Việt Nam, Tầng 3, Lô E2 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội; hoặc Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Nông dân và Hợp tác” - Báo Nông Thôn Ngày Nay, số 13 Thụy Khuê, Hà Nội. Nhận tác phẩm dự thi và đường link do các tác giả trực tiếp gửi đến qua địa chỉ email: Nongdanvahoptac@gmail.com

PV