Đây là ngôi nhà được dựng tại bảo tàng từ năm 2004, có nhiều hạng mục xuống cấp, đang được nhóm thợ tiến hành tháo dỡ, sửa mái, sàn trần, lợp nhà, vá tường đất và sửa lại hàng rào vườn rau…

Nhóm thợ chẻ lạt chuẩn bị sửa nhà

Anh Tráng Xá Mừ, một trong số thợ được mời về sửa nhà tại bảo tàng cho  cho biết: “Đây là lần thứ 2 tôi xuống Bảo tàng tham gia sửa nhà, tôi thấy rất vui vì có nhiều du khách tham quan, tìm hiểu di sản văn hóa của chúng tôi. Tôi cũng thấy tự hào vì ngôi nhà của gia đình mình được trưng bày ở đây. Nhờ đó, chúng tôi những thế hệ trẻ cũng ý thức được việc bảo vệ, giữ gìn văn hóa của ông cha để không bị mai một theo thời gian”

Tháo dỡ mái tranh cũ của ngôi nhà

TS.Vũ Hồng Thuật – Phó trưởng phòng Bảo tàng ngoài trời cũng cho hay, việc mời nhóm thợ người Hà Nhì về bảo tàng cũng là dịp để chủ thể văn hóa cùng nhau truyền dạy kĩ thuật, kinh nghiệm, tri thức dân gian trong việc dựng, sửa nhà, lợp nhà, đồng thời có thêm cơ hội bảo tồn ngôi nhà truyền thống của dân tộc. 

Những người thợ Hà Nhì còn  chia sẻ nhiều câu chuyện liên quan đến phong tục, tập quán làm nhà của họ tới công chúng. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa ở trong và ngoài địa phương.

Nhóm thợ gia cố lại mái nhà 

Công chúng đến bảo tàng dịp này sẽ được trải nghiệm và tìm hiểu nhiều điều độc đáo về kỹ thuật sửa nhà và những câu chuyện văn hóa của người Hà Nhì gắn với ngôi nhà của họ. Dự kiến, các hoạt động diễn  tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đến hết ngày 12/6


N.Hoa