Địa đạo An Hô là công trình quân sự được xây dựng trong giai đoạn từ năm 1973 đến 1975 tại xã Hương Nguyên, huyện A Lưới. Nơi đây diễn ra nhiều trận đánh ác liệt của Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 với quân giặc; ghi dấu sự hy sinh anh dũng, những chiến công oanh liệt của Trung đoàn 1, tạo cơ sở cho việc phát triển lực lượng cách mạng từ miền núi A Lưới về đồng bằng, góp phần thắng lợi trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 của dân tộc ta.

Trạm phẫu thuật tiền phương xã Phong Hiền, huyện Phong Điền là cơ sở phục vụ công tác sơ cứu và chữa bệnh cho các chiến sĩ cách mạng tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân Thừa Thiên Huế. 

Các cựu chiến binh trở về thăm lại di tích Trạm phẫu thuật tiền phương ở xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mặc dù tồn tại trong một thời gian ngắn nhưng Trạm cùng với đội ngũ y, bác sĩ vượt qua những khó khăn nguy hiểm, kịp thời cứu chữa nhiều thương bệnh binh, đem lại niềm tin và sự quyết tâm bám trụ, chiến đấu của các chiến sĩ. Nơi đây còn gắn liền với sự hy sinh anh dũng của 33 chiến sĩ cách mạng trong trận đánh ngày 12-3-1975.

Việc công nhận 2 di tích lịch sử đối với địa đạo An Hô và Trạm phẫu thuật tiền phương có ý nghĩa to lớn trong công tác gìn giữ, phát huy giá trị các di tích, giáo dục tinh thần yêu nước đối với thế hệ trẻ hôm nay.


Anh Khoa