Kính thưa quý bạn đọc!

Thời gian qua giá giấy và chi phí tiền công liên tục tăng. Tuy nhiên với mục tiêu phục vụ bạn đọc, Báo CAND vẫn giữ nguyên giá bán các loại ấn phẩm.

Từ đầu năm 2018 đến nay các loại chi phí nêu trên tiếp tục tăng cao, do đó, để bù đắp chi phí, từ ngày 1-1-2019 Báo CAND sẽ thực hiện tăng giá các ấn phẩm của Báo, cụ thể như sau: Báo CAND: 5.500 đồng/tờ; chuyên đề ANTG tuần: 5.500 đồng/tờ; chuyên đề ANTG tháng: 8.000 đồng/tờ; chuyên đề CSTC tuần: 5.500 đồng/tờ; chuyên đề CSTC tháng: 8.000đồng/tờ; chuyên đề VNCA: 8.000đồng/tờ.

Xin trân trọng cảm ơn sự chia sẻ và ủng hộ của bạn đọc.

Báo CAND