Tác phẩm thi thiết kế biểu trưng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội phải thể hiện được vai trò của cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội. 

Thiết kế biểu trưng Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng  người Hà Nội thanh lịch, văn minh phải thể hiện được nội dung xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. 

Các mẫu thiết kế biểu trưng dự thi 2 Giải Báo chí đều hướng về Thủ đô Hà Nội 

Cả hai cuộc thi dành cho tất cả các cá nhân, tổ chức ở trong nước và nước ngoài, không hạn chế về số lượng mẫu thiết kế dự thi. Trường hợp người dự thi dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp. 

Tác phẩm thể hiện trên khổ giấy A4, phải có kèm thuyết minh không quá 100 từ. Ban tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 12 đến 30-8, tiến hành chấm giải vào ngày 5-9. 

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất/1 cuộc thi, trị giá 20 triệu đồng/giải và 4 giải khuyến khích/1 cuộc thi, trị giá 5 triệu đồng/giải.


N.Hoa