Điện ảnh Việt Nam có nhiều tín hiệu vui khi nhiều năm trở lại đây, số lượng phim truyện điện ảnh được sản xuất, phát hành đều duy trì khá cao, từ 30 phim đến gần 50 phim mỗi năm. Tuy nhiên, 2 năm gần đây, toàn bộ các phim này đều do các nhà sản xuất phim tư nhân đầu tư thực hiện. Lý do là thiếu những quy định cụ thể về  việc tổ chức đấu thầu sản xuất phim do Nhà nước đặt hàng. 

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" - một trong số ít phim có vốn đầu tư của Nhà nước thành công về mặt doanh thu

Năm 2017, có 5 dự án phim được Cục Điện ảnh duyệt nhưng không có kinh phí sản xuất. Hiện tại, Cục Điện ảnh đã kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ để tìm giải pháp cho vấn đề này. Với sự “nhập cuộc” của Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng, năm 2018, phim do Nhà nước đặt hàng sẽ được đưa vào sản xuất vì đây là năm có nhiều ngày lễ lớn, cần có nhiều tác phẩm phục vụ công tác tuyên truyền, chính trị. Dự kiến, các phim này sẽ ra mắt khán giả vào năm 2019.

Cũng theo bà Lý Phương Dung thì từ đầu năm đến nay, Cục Điện ảnh đã cấp 5 Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, sản xuất phim, nâng tổng số hãng phim được cấp phép hoạt động lên 472 hãng. 

Cục đã cấp phép phát hành 64 phim truyện, trong đó có 11 phim do các hãng phim tư nhân Việt Nam sản xuất, 2 phim do Việt Nam hợp tác với nước ngoài sản xuất. 

Số phim còn lại nhập từ nước ngoài về phát hành. Số lượng phim truyện điện ảnh Việt Nam sản xuất và phát hành trong tương lai vẫn phụ thuộc phần lớn vào các các hãng phim tư nhân và nguồn vốn đầu tư do xã hội hóa mà có.


N.H