Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản báo chí điện tử ngày 19-12-2016.

Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật xuất bản tại địa chỉ www.thuonghieuphapluat.vn

Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật sẽ tập trung phản ánh việc chấp hành pháp luật trong quá trình hoạt động của các nghệ nhân, các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam; phân tích pháp luật quốc tế, điều ước quốc tế về thương mại, quy định về sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường, thực tiễn bảo hộ thương mại của các nước; 

Cung cấp thông tin về cách thức, công cụ và biện pháp bảo vệ các quyền lợi chính đáng của các nghệ nhân, doanh nhân, doanh nghiệp trong nước phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế; phổ biến kinh nghiệm giải quyết các tranh chấp thương mại của nước ngoài, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn, hỗ trợ các thủ tục, trình tự pháp lý đối với các cá nhân, tổ chức trong công tác bảo vệ thương hiệu…

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Trung ương Hội NN& TH Việt Nam, Cục Báo chí nhấn nút chính thức xuất bản Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật trên Internet.

Ông Đào Bình, Tổng biên tập Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật, cho biết tạp chí sẽ xây dựng những diễn đàn trực tuyến về “Câu chuyện thương hiệu”; về các vấn đề an sinh xã hội, tư vấn pháp luật bằng truyền hình, tháo gỡ khó khăn mà bạn đọc quan tâm. 

Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật xuất bản tại địa chỉ www.thuonghieuphapluat.vn; Tòa soạn đặt tại C2-17, tầng 17 tòa nhà Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội.

N. Thiêm