Cụ thể, Quỹ Trịnh Công Sơn sẽ hoạt động thông qua chương trình Học bổng Âm nhạc Trịnh Công Sơn. Song song đó, Quỹ này sẽ sẽ đầu tư vào dự án nâng cao nhận thức cộng đồng về chứng tự kỷ và các đối tượng mắc chứng tự kỷ. 

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, nhà thơ Nguyễn Duy, nhà báo Nguyễn Công Khế, nhà báo Nguyễn Trọng Chức, nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nghệ sĩ Bùi Công Duy, nghệ sĩ Thanh Bùi, ông Tyler Smith là 9 thành viên trong Ban cố vấn của Học bổng mang tên cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.

Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Được biết, Học bổng Trịnh Công Sơn chính thức nhận hồ sơ xét tuyển trên toàn quốc cho đến hết tháng 4- 2017. Xem thông tin chi tiết về học bổng và thủ tục nộp hồ sơ tại:http://www.smpaa.edu.vn/TcsScholarship/index.php/vi/campaigns/hoc-bong-trinh-cong-son/  hoặc email đến TCS.Scholarship@smpaa.edu.vn.

Học bổng Trịnh Công Sơn được trao cho ứng viên căn cứ vào khả năng biểu diễn/ chất giọng, hoàn cảnh về tài chính và những trường hợp đặc biệt khác. Tiêu chí quan trọng nhất vẫn là tài năng/ khả năng của thí sinh. Tối đa 10 học bổng sẽ được trao hằng năm.

Đậu Dung