Ngày 9/5, Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh cho biết UBND thành phố đã có văn bản số 1717/UBND-VX về việc điều chỉnh nội dung tại Công văn số 1710/UBND-VX ngày 8/5/2020.

Theo đó, nội dung “Những lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động gồm: vũ trường, quán bar, dịch vụ karaoke” được điều chỉnh thành “Những lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động: vũ trường, dịch vụ karaoke”.

Quán bar ở TP Hồ Chí Minh được hoạt động (Ảnh minh hoạ)

Các nội dung còn lại tại Công văn số 1710 của UBND thành phố về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh không thay đổi.

UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận/huyện khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

Trước đó, trong Văn bản số 1710/UBND-VX ngày 8/5/2020 của UBND TP Hồ Chí Minh về tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục tạm dừng hoạt động vũ trường, quán bar và dịch vụ karaoke.

Những lĩnh vực còn lại được phép hoạt động và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khử khuẩn bề mặt...

Đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng; rửa tay sát khuẩn, đảm bảo vệ sinh cá nhân.
Nhân Sơn