Cuộc thi do Vụ Văn hóa dân tộc phối hợp với Vụ Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Vụ Tuyên truyền, Ủy Ban dân tộc; Ban Văn nghệ, Đài Tiếng nói Việt Nam; Viện Âm nhạc; Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức nhằm góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, đẩy mạnh phong trào sáng tác ca khúc, đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào văn nghệ quần chúng và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay. 

Nhân vật trung tâm của các sáng tác là đồng bào dân tộc thiểu số

Đây cũng là hoạt động nhằm tạo môi trường, điều kiện cho các tác giả, nhạc sĩ chuyên và không chuyên người dân tộc thiểu số trong cả nước tìm tòi, sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng, giá trị thẩm mỹ, tác dụng giáo dục tốt và phát hiện bồi dưỡng tài năng.

Các sáng tác dự thi tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương miền núi, truyền thống cách mạng của các dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước, danh nhân, anh hùng dân tộc; những thay đổi ở nông thôn miền núi trong xây dựng đời sống nông thôn mới, những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, gương người tốt việc tốt; phê phán những thói hư tật xấu, xóa bỏ tập tục lạc hậu, các loại tệ nạn xã hội. 

Các tác phẩm đạt giải sẽ được sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền

Giải thưởng gồm 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích. Những sáng tác ca khúc đạt giải sẽ được sử dụng phục vụ công tác  tuyên truyền. Tác phẩm dự thi gửi về Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: 51 - 53 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Fax: 024.39438231; điện thoại liên hệ: 024.39438231 (máy lẻ 212 hoặc 128), email:

htvanvhdt@gmail.com. Ngoài phong bì đề nghị ghi rõ bài dự thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2018 cho các tác giả người dân tộc thiểu số. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi là ngày 28-9. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải diễn ra vào tháng 11 tại Hà Nội.


N.Hoa