Theo đó, cuộc thi viết dành cho mọi công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên. Cuộc thi vẽ dành riêng cho các cháu từ 6 đến 18 tuổi. Mỗi tác giả có thể dự thi tối đa 3 tác phẩm.

Các bài viết, tranh vẽ tham gia cuộc thi phải là những tác phẩm chưa tham gia các cuộc thi khác, chưa được công bố trên các phương tiện truyền thông. 

Nội dung tác phẩm cần phản ánh chân thực, sinh động về các hoạt động giáo dục, chăm sóc, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tạo điều kiện cho các em tiếp cận với các dịch vụ xã hội; chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em có HIV/AIDS…

Tác phẩm dự thi gửi về Tạp chí Gia đình và Trẻ em, số 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) hoặc email giadinhvatreem@ gmail.com đến ngày 15-11.

Hải Châu