Cụ thể, có 4 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NNND theo Quyết định 356/QĐ-CTN ngày 8-3-2019 của Chủ tịch nước, gồm các nghệ nhân Hoàng Thị Như Huy, Quách Cà (Thích Tuệ Tĩnh), Cu Xân (Quỳnh Hoàng), Nguyễn Thị Thương (Thanh Hương) khi các nghệ nhân đã có những cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. 

Ngoài ra, còn có 12 cá nhân được phong tặng NNƯT theo Quyết định 355/QĐ-CTN ngày 8-3-2019 của Chủ tịch nước, gồm: Hồ Viết Châu, Lữ Hữu Viên (Viên Minh), Trần Thảo, Nguyễn Đình Vân, Lê Văn Ngộ, Hồ Văn Hạnh (A Đốt), Nguyễn Hoài Nam (Pi Hôih Cu Lai), Nguyễn Tiến Đời (A Ren Đời), bà Phan Thị Yêm (Thanh Tâm), Nguyễn Thị Kim Vàng, Tôn Nữ Thị Hà, Phan Tôn Gia Hiền. Đồng thời, cố nghệ nhân ca Huế Nguyễn Thị Mẫn (nghệ danh Minh Mẫn) cũng được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu NNND.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng danh hiệu NNND cho 4 nghệ nhân.

Các nghệ nhân được trao tặng danh hiệu lần này là những người đã và đang nắm giữ, truyền dạy các loại hình văn hóa phi vật thể như nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, tri thức dân gian.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, Thừa Thiên Huế được xác định là trung tâm văn hóa, du lịch của các nước, là nơi còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, đặc biệt là các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc là nhiệm vụ quan trọng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm và được tỉnh đặc biệt chú trọng. Và mong rằng các nghệ nhân là lực lượng đi đầu trên mặt trận văn hóa, góp phần làm cho đời sống văn hóa và sự nghiệp văn hóa của tỉnh ngày càng phát triển. Đồng thời, truyền dạy các loại hình văn hóa đang nắm giữ cho thế hệ trẻ, giáo dục nâng cao ý thức cho cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Kim Vàng được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NNƯT.

Được biết, danh hiệu NNND, NNƯT là phần thưởng cao quý của Nhà nước giành tặng cho những cá nhân có phẩm chất, đạo đức, có tài năng nghề nghiệp xuất sắc, đang truyền dạy, có công hiến lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di sản phi vật thể tại Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung.


Anh Khoa