Tham dự chương trình có sự hiện diện của các nhà khoa học, lãnh đạo, chuyên gia kinh tế, nghệ sĩ nổi tiếng như: GS.TS Tô Duy Hợp, GS Nguyễn Hữu Thái, TS Nguyễn Trí Dũng, PGS.TS. Đặng Quốc Bảo, bà Tôn Nữ Thị Ninh, thạc sĩ Nguyễn Hữu Thái Hòa, nhà thiết kế Minh Hạnh, ca sĩ Hồng Hạnh... 

Ngoài ra còn có sự tham dự của hơn 300 đại biểu là doanh nhân khởi nghiệp, nhà truyền thông, sinh viên tiêu biểu...  


Poster chương trình.

Trung tâm Khoa học Tư duy (CTS – Center for Thinking Science) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) với mục đích nghiên cứu và ứng dụng khoa học tư duy vào đời sống, góp phần phát triển đất nước. 

Không chỉ nhìn lại chặng đường của CTS, chương trình còn có ba cuộc tọa đàm xoay quanh các chủ đề như: “Đổi mới tư duy để kiến tạo quốc gia khởi nghiệp thành công”; “Đổi mới, cải cách giáo dục để kiến tạo quốc gia khởi nghiệp”; “Tư duy sáng tạo và kiến tạo quốc gia khởi nghiệp”.

Q.Nga