Hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp trong xu thế hội nhập và phát triển” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. 

Tham gia hội thảo có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên và nhiều nhà quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, biểu diễn âm nhạc tại Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Lào, Thái Lan, Tây Ban Nha. 

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng thảo luận về nhiều vấn đề đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nói riêng, thực trang đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp của cả nước nói chung.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, giảng dạy, biểu diễn âm nhạc trong và ngoài nước

Các đại biểu cũng đã cùng làm rõ nhiều vấn đề như vai trò của nghiên cứu khoa học và biểu diễn, đặc biệt là biểu diễn thể nghiệm đối với công tác đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp; nhiệm vụ bảo tồn các giá trị nghệ thuật âm nhạc dân tộc và định hướng phát triển cho các chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ; quy trình phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng âm nhạc, những hành trang cần thiết của thí sinh Việt Nam khi tham dự các kỳ thi âm nhạc quốc tế…

N.Hoa