Lý do của sự thay đổi này là bởi Hội Điện ảnh muốn có thêm nhiều thời gian để Ban giám khảo chấm điểm các bộ phim gửi về dự giải, nhất là hạng mục phim truyền hình dài tập. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức đã nhận được 19 phim truyện điện ảnh, 48 phim tài liệu (tài liệu điện ảnh 2 phim, tài liệu truyền hình 34 phim và tài liệu khoa học 12 phim), 23 phim truyền hình (16 phim nhiều tập và 7 phim ngắn tập), 7 công trình nghiên cứu.       

CV