Báo cáo của tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh do ông Phạm Xuân Phúc- Chủ nhiệm UBKT Đảng Bộ VHTT&DL, Phó Chánh Thanh tra ký, kết luận các vấn đề liên quan ông Dương Văn Quynh, Giám đốc Trung tâm.

Cụ thể, về việc ông Quynh không thông qua Ban Giám đốc kế hoạch của các cuộc triển lãm, tổ công tác kết luận: Theo các quy chế của Trung tâm không có quy định về việc Giám đốc phải tham khảo ý kiến của tất cả các Phó Giám đốc về việc xây dựng kế hoạch và dự toán đối với từng cuộc triển lãm. Đây là hoạt động chuyên môn đã được Giám đốc phân công cho Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn và Phòng Nghiệp vụ triển lãm thực hiện. Do đó, báo cáo của bà Đặng Thị Ngọc Bích về nội dung này là không có cơ sở. 

Về nội dung ông Quynh không công khai các hợp đồng trước khi triển khai công việc, tổ công tác của Bộ nêu rõ: Theo quy định của pháp luật và các quy định của Trung tâm, các hợp đồng kinh tế không thuộc đối tượng phải công khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. 

Báo cáo của bà Bích là không có cơ sở. Về việc không ký hợp đồng trước khi thực hiện cho thuê mặt bằng để tổ chức “Triển lãm và lấy ý kiến cộng đồng về thiết kế kiến trúc Nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Long Thành” thời gian từ 28/11 đến 12/12/2016, tổ công tác kết luận: Theo hợp đồng do Trung tâm cung cấp và giải trình của Phó giám đốc phụ trách mảng dịch vụ thì đơn vị đã thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ trước khi triển khai thực hiện nhiệm vụ, báo cáo phản ánh là không chính xác do chưa nắm được bản chất của sự việc… 

Nội dung “mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ các cuộc triển lãm trong và nước ngoài” có thực hiện việc xuất nhập kho theo quy định, tuy nhiên các phiếu xuất nhập kho còn chưa đầy đủ các chữ ký theo quy định tại điều 17 và 19 Luật Kế toán. Đối với việc mua sắm, thuê vật tư, tài sản mang đi nước ngoài mặc dù đủ hóa đơn tài chính nhưng đơn vị thiếu các báo giá cạnh tranh để làm cơ sở lựa chọn đơn vị thực hiện. 

Tài sản, vật tư mua sắm không được nhập xuất kho theo quy định hiện hành. Nguyên nhân do đơn vị mua sắm tài sản vật tư gần sát ngày đi triển lãm do đó đơn vị đang bỏ qua khâu nhập, xuất vật tư, tài sản. 

Báo cáo chỉ rõ: “Đối với những tồn tại nêu trên, với vai trò là Phó Giám đốc phụ trách Phòng Quản trị vật tư từ năm 2014 đến nay, bà Đặng Thị Ngọc Bích có một phần trách nhiệm đã không kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở Phòng Quản trị vật tư thực hiện việc mua, sắm, xuất nhập kho vật tư theo quy định”. 

Năm 2016, bà Bích đã 10 lần báo cáo từ chối không thực hiện nhiệm vụ do giám đốc phân công nhưng giám đốc không xem xét, giải quyết. Báo cáo cho rằng để xảy ra như vậy là ông Quynh chưa thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của giám đốc và bà Bích tự ý không thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

Do đó, để ổn định tình hình tại Trung tâm, tổ công tác kiến nghị xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đối với Giám đốc Dương Văn Quynh và Phó Giám đốc Đặng Thị Ngọc Bích. 

PV