Có chủ đề “Chuyện nghề địa chất”, chuyên đề là hoạt động đặc biệt để kỷ niệm 11 năm thành lập Trung tâm di sản các nhà khoa học Việt Nam. Đây cũng là một phần kết quả nghiên cứu - sưu tầm về các nhà khoa học địa chất Việt Nam trong gần 10 năm qua. 

Trưng bày chuyên đề "Chuyện nghề địa chất"

Thông qua kỷ vật và chuyện đời, chuyện nghề 22 nhà khoa học, chuyên đề giới thiệu rộng rãi đến công chúng về thực tế lao động của các nhà địa chất. Đằng sau mỗi công trình và mỗi phát hiện về địa mạo, trầm tích hay thạch học…, đều là những hành trình gian nan, không chỉ có mồ hôi, công sức mà còn là sự hi sinh thầm lặng của các nhà địa chất.

Đây là triển lãm đầu tiên về các nhà khoa học lĩnh vực địa chất do Trung tâm di sản các nhà khoa học Việt Nam tổ chức

 Các hiện vật được trưng bày lần này cũng rất đa dạng, là bằng chứng sinh động về những chuyến khảo sát thực địa, những công trình nghiên cứu, khám phá:  như công cụ, nhật ký, ảnh tư liệu, mẫu đá, bản đồ… 

Việc kết hợp giữa các hiện vật với ký ức của chính các nhà khoa học sẽ giúp người xem hiểu thêm về nhà địa chất và nghề địa chất.


N.Hoa