Được biết, đây là văn phòng thứ 8 của cơ quan này tại nước ngoài. Văn phòng Du lịch Quốc gia Liên Bang Nga Visit Russia tại Đông Nam Á, là đại diện chính thức của Tổng cục Du lịch Liên Bang Nga, phụ trách quảng bá, xúc tiến và thúc đẩy hoạt động giao lưu du lịch giữa Nga và các nước: Việt Nam, Thailand, Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia và Hàn Quốc.

Đại diện Tổng cục Du lịch Liên Bang Nga thông tin về mở văn phòng tại Đông Nam Á mở tại Hà Nội- Việt Nam.

Văn phòng đại diện Visit Russia Asia tại Hà Nội- 49 Hai Bà Trưng; điện thoại: 4.85858588.

L.Hiệp