Đây là chương trình nằm trong Phương án quản lý, khai thác thí điểm loại hình xe du lịch tự lái Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vào du lịch tại TP Hạ Long (Quảng Ninh, Việt Nam) và xe tự lái Việt Nam sang du lịch tại Quế Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc) theo Quyết định số 1741/QĐ-UBND, ngày 18-5-2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh, thực hiện thí điểm từ ngày 1-6 đến 31-12-2018.

Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với 18 xe du lịch Việt Nam xuất cảnh, 48 xe du lịch Trung Quốc nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

Tuấn Hương-Nguyễn Hòa