Triển lãm còn giới thiệu hình ảnh hoa văn trên trang phục cung đình, hệ thống hoành phi, câu đối và nhiều hiện vật quý được phục chế. Được biết, cung Trường Sanh xây dựng năm 1822 (thời vua Minh Mạng) nằm ở phía Tây Bắc Hoàng thành.

Năm 1886, nơi đây trở thành cung điện dành cho Thái hoàng Thái hậu Từ Dũ (mẹ vua Tự Đức). Sau thời gian xuống cấp, năm 2005, cung Trường Sanh đã được trùng tu, tôn tạo.

A.Khoa