Trưởng đại diện Văn phòng JNTO tại Hà Nội Takahashi Ayumi cho biết, trong năm 2016, số khách du lịch nước ngoài đến Nhật là 24.040.000 người, đạt con số kỷ lục cao nhất trong những năm vừa qua. Trong đó, khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản trong năm 2016 đã vượt qua 200.00 người, đạt con số kỷ lục là 233.800 du khách. 

Để tiếp tục thu hút khách đến Nhật Bản đặc biệt là du khách Việt, JNTO tiếp tục thực hiện nhiều chiến dịch quảng bá du lịch Nhật Bản tại khắp các quốc gia trên thế giới nhằm hướng tới mục tiêu đón 40 triệu lượt khách đến Nhật Bản vào năm 2020.

Thông qua việc mở văn phòng đại diện tại Hà Nội, JNTO sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc cung cấp thông tin qua website cũng như các kênh SNS, đồng thời thực hiện chính sách kích cầu, thúc đẩy du khách từ những thành phố lớn có tiềm năng kinh tế phát triển của Việt Nam đến nhiều địa phương trên toàn Nhật Bản hơn nữa.

Văn phòng đại diện JNTO tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch Việt Nam (VNAT) đã ký kết biên bản ghi nhớ với Tổng cục Du lịch Nhật Bản và Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản. 

Tại buổi ra mắt Văn phòng đại diện JNTO tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch Việt Nam (VNAT) đã ký kết biên bản ghi nhớ với Tổng cục Du lịch Nhật Bản và Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản. 

Lưu Hiệp