Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức, nằm trong chương trình công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về thông tin, tuyên truyền Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhằm kỷ niệm năm đầu tiên thành lập Cộng đồng ASEAN, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN...

Triển lãm về Cộng đồng ASEAN kết hợp nhiều nội dung trưng bày, giới thiệu và cung cấp tới công chúng thông tin về ASEAN dưới nhiều hình thức. Trong đó có trưng bày các bộ tem bưu chính về Cộng đồng ASEAN; ảnh nghệ thuật, các bộ phim tư liệu, phóng sự tài liệu được lựa chọn từ 3 cuộc thi ảnh, phóng sự tài liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức trong các năm qua với chủ đề “Đất nước, con người ASEAN”, “Biến đổi khí hậu trong ASEAN”, “Các dân tộc trong ASEAN”. Triển lãm cũng giới thiệu bộ sưu tầm 27 tranh đạt giải cao nhất trong Cuộc thi thiếu nhi các nước ASEAN vẽ tranh về ASEAN do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức; sách về ASEAN với ba trụ cột, các nước Đông Nam Á và sách về Việt Nam...

Triển lãm diễn ra từ ngày 5 đến 7-8, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Hải Châu