Triển lãm với gần 100 hình ảnh, bản đồ, thác bản bia tiến sĩ và các bài thơ văn đã giới thiệu đến công chúng một cái nhìn khái quát về sự hình thành và phát triển của Văn Miếu  Quốc Tử Giám Thăng Long, về lịch sử khoa cử Việt Nam và những nét đẹp của Thơ văn xứ Hà Tiên…

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Văn Miếu được xây dựng năm 1070 dưới triều Vua Lý Thánh Tông, là nơi thờ Khổng Tử, các bậc Tiên Nho và là nơi học tập của Hoàng Thái tử. Còn Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076 thời Vua Lý Nhân Tông là trung tâm giáo dục lớn nhất Việt Nam thời quân chủ.

Văn Miếu Quốc Tử Giám là nơi đã đào tạo ra hàng ngàn các bậc đại khoa, hiền tài có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước. Đây cũng chính là chiếc nôi hun đúc, bảo tồn và lưu truyền nhiều truyền thống quý báu của dân tộc, như : Hiếu học, Hiếu nghĩa, Tôn sư trọng đạo, Tôn trọng nhân tài...

Triển lãm góp phần giúp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ và các em học sinh huyện đảo Phú Quốc có dịp tìm hiểu thêm về những di sản văn hóa của đất nước. Triễn lãm cũng góp phần làm phong phú thêm các hoạt động của Năm du lịch Quốc gia 2016 Phú Quốc - ĐBSCL. Triễn lãm diễn ra từ ngày 23-9 đến 23-10.

Hoàng Dung